תנאי שימוש

המידע המצוי באתר הינו כללי בלבד ואין לראות במידע זה יעוץ משפטי.

יעוץ משפטי מצריך בדיקה מעמיקה וייעוץ אישי אשר מותאם לאותו עניין ולנסיבותיו

עורכת דין עידית פוליבודה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם ו/או עלול להיגרם בגין שימוש באתר אינטרנט זה.

המידע אשר מסופק באתר הינו לצרכי אינפורמציה בלבד ואינו ייעוץ משפטי.

המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר, ואינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג׳.

המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עו”ד עידית פוליבודה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לשימוש ע”י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר גם בעתיד.

ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות.
מובהר כי מעת לעת מתקבלים שינויים בפסיקה ובחקיקה, אשר יש בהם כדי להשפיע על המידע המצוי באתר.
עורכת עידית פוליבודה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לעדכן את המידע המצוי באתר מיד לאחר קבלת שינויים כאמור.
לפיכך השימוש בתכנים אלו הינם על אחריות המשתמש.

מובהר בזאת כי עורכת דין עידית פוליבודה ו/או מי מטעמה אינו מחוייב, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר ואו דרך האתר. לעיתים לא ניתן ואף לא רצוי לענות על שאלות המשתמשים ללא פירוט של עובדות המקרה.

למען הסר ספק לא ינתן יעוץ משפטי ללא תשלום ו/או דרך האינטרנט ו/או במייל ו/או בטלפון.
יעוץ משפטי ינתן אך ורק בפגישה אישית ולאחר עיון ובדיקת החומר.

המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שעורכת דין עידית פוליבודה אינה אחראית על ציוד או על תוכנות, ולא על כלל השגיאות שיש באתר במידה ויש.

המשתמש מצהיר ויודע כי עורכת דין פוליבודה ואו מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק או קלקול לרבות וירוסים שעלולים ויכולים להגרם כתוצאה משימוש באתר.

עורכת דין עידית פוליבודה או מי מטעמה אינם אחראים לאתרים אחרים אשר ניתן קישור מאתר זה, השימוש בקישורים הינם באחריות המשתמש בלבד.

עורכת דין עידית פוליבודה או מי מטעמה אינו ממליץ על אף אחד מהקישורים אשר ניתנים מאתר זה.

עצם השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל האמור בתנאי שימוש זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

התייעצו איתנו

טלפון

03-7733324

פקס

03-7733323

דוא"ל

Idit@ip-lawoffice.co.il

כתובת

אופקים 10 פתח תקווה 4932226

Copyright 2019 | Designed with love by Koobers

Copyright 2019 | Designed with love by Koobers

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support